ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งจอภาพ อุปกรณ์ไมโครโฟนและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับห้องประชุม 1601 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0279)


1 Nov 64
73
1

DGA-64-0279 ประกาศยกเลิก

เลขที่โครงการ 64107023268
งบประมาณ 1,449,000.00 บาท
1 ครั้ง