ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาเครื่องมือสืบค้นข้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการข้อมูลเปิด (Search Engine for Improvement Open Data Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0263)


28 Oct 64
50
1

DGA-64-0263 ยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 64097430566
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
2 ครั้ง