ประกาศยกเลิกการคัดเลือก งานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐแห่งที่ ๒ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0248)


7 Oct 64
59

1

DGA-64-0248 ประกาศยกเลิกการคัดเลือก

เลขที่โครงการ 64097146912
งบประมาณ 32,000,000.00 บาท
1 ครั้ง