ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0004)


16 Sep 64
52
1

DGA-65-0004 ยกเลิกประกาศเชิญชวน-signed

เลขที่โครงการ 64097046291
งบประมาณ 2,360,000.00 บาท
4 ครั้ง