ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบพอร์ทัลข้อมูลกลางเพื่อประชาชน (INFORMATION SERVICE PORTAL) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0215)


23 Aug 64
40

1

DGA-64-0215 ยกเลิกประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 64077233969
งบประมาณ 2,792,500.00 บาท
3 ครั้ง