ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบถามตอบกึ่งอัตโนมัติแบบเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Chatbot) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0329)


27 พ.ค. 64
46
1

DGA-63-0329 ยกเลิกประกาศผู้ชนะเดิม

เลขที่โครงการ 63107038428
งบประมาณ 490,000.00 บาท
5 ครั้ง