ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรม Thailand Open Data Promotion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0143) (ครั้งที่ 2)


28 Apr 64
40
1

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 64047006069
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
1 ครั้ง