ประกาศยกเลิก ประกวดราคางานซื้อเครื่องมือจัดการคุณภาพข้อมูลภายใต้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Quality for Data Governance) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/64/0138)


9 Apr 64
43
1

DGA-64-0138 ยกเลิกประกาศเชิญชวน (ครั้งที่ 1)

เลขที่โครงการ 64037051848
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
1 ครั้ง