ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรม Thailand Open Data Promotion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0143)


1 Apr 64
36
1

ยกเลิกประกาศเชิญชวนฯ

เลขที่โครงการ 64037186121
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท