ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการให้บริการสถาบันนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0137)


31 มี.ค. 64
41
1

64-0137 ประกาศยกเลิก

2 ครั้ง