ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี ๒๕๖๗ หรือ Digital Government Awards 2024 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0153)


11 Jul 67
1

DGA-67-0153 ยกเลิกประกาศ_AL

เลขที่โครงการ 67069392591
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท