ยกเลิกงานจ้างบำรุงรักษา (MA) Hardware และ Software สำหรับให้บริการ DGA-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/67/0045)


16 Nov 66
17
1

DGA-67-0045 ยกเลิกโครงการ

เลขที่โครงการ 66109249550
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
6 ครั้ง