ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม


6 กุมภาพันธ์ 2561
30

เอกสารแนบ

1

กระทรวงวัฒนธรรม

2 ครั้ง
2
3
4
5
6

ศูนย์คุณธรรม

0 ครั้ง
7
8

กรมศิลปากร

1 ครั้ง
9

กรมการศาสนา

0 ครั้ง
10

หอภาพยนต์

0 ครั้ง