ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม


6 February 2561
232

เอกสารแนบ

1

กระทรวงวัฒนธรรม

35 ครั้ง
2
3
4
5
6

ศูนย์คุณธรรม

3 ครั้ง
7
8

กรมศิลปากร

6 ครั้ง
9

กรมการศาสนา

4 ครั้ง
10

หอภาพยนต์

2 ครั้ง