ผลการจัดอันดับ 14th Waseda-IAC International Digital Government Rankings 2018


12 February 2564
577

เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สถานบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University Institute of e-Government) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับรัฐบาลดิจิทัลนานาชาติครั้งที่ 14 (14th Waseda-IAC International Digital Government Ranking) ซึ่งเป็นการสำรวจประจำปีที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) ร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในเครือข่ายขององค์กรวิชาชีพทางด้านผู้บริหารด้านสารสนเทศ (International Academy of CIO: IAC) เพื่อประเมินระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใน 65 ประเทศทั่วโลก และสะท้อนถึงแนวโน้มการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่าง

เอกสารแนบ

1

DGA_Waseda-Ranking2018_Result

58 ครั้ง