การประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564


19 พฤษภาคม 2564
643
งานประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 25564 ผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้ที่นี่

เอกสารแนบ

1

1 กำหนดการ

33 ครั้ง
2
3
4