การประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564


19 May 2564
756
งานประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 25564 ผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้ที่นี่

เอกสารแนบ

1

1 กำหนดการ

41 ครั้ง
2
3
4