งานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๓ “DG Awards 2020″


2 December 2563
182

เรียน แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

 

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติที่มีความประสงค์เข้าร่วมงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 “DG Awards 2020” ในวันพฤหัสบดีที่ ธันวาคม 2563 โดยขอความอนุเคราะห์ ทุกท่านลงทะเบียนและร่วมรับประทานอาหารว่าง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.50 น. และเข้าห้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 09.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มพิธีการในเวลา 09.30 น.

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (เฉพาะท่านที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น) หากท่านมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวพัดชา นิลาพันธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2612 6000 ต่อ 81308, 81310, 81312 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dgm_division@dga.or.th

 

หมายเหตุ ท่านสามารถดูรายงานผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ที่ https://www.dga.or.th/th/content/2174/14385/ โดยเข้าผ่านทาง Internet Explorer หรือ Microsoft Edge หรือ Mozilla Firefox (ยกเว้น Google Chrome)