ข้อมูลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์


14 มกราคม 2564
157

จะจ่ายค่าปรับหาใบสั่งไม่เจอ มาปริ้นที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐไปจ่ายได้นะ

การใช้บริการตรวจสอบบัญชีเงินกู้กยศ ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ