ข้อมูลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์


14 January 2564
845

จะจ่ายค่าปรับหาใบสั่งไม่เจอ มาปริ้นที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐไปจ่ายได้นะ

การใช้บริการตรวจสอบบัญชีเงินกู้กยศ ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ