วิธีการรักษา


14 January 2564
553

วิธีการดูแลรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐเบื้องต้น

จากการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ย่อมเกิดปัญหาขึ้นไม่มากก็น้อย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เราควรรู้จักการดูแลรักษาเบื้องต้นเสียก่อน มีอะไรบ้าง มาดูกัน

การดูแลรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ กับปัญหาที่พบบ่อย

สามารถแจ้งปัญหาที่ “DGA Contact Center” โทร 02-612 6060 หรือที่ e-mail: contact@dga.or.th