วิธีการใช้งาน


14 January 2564
1149

5 Stepง่ายๆ ในการใช้ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

Step 1  เพียงสอดบัตรประจำตัวประชาชน 

Step 2  กดเลือกบริการที่ต้องการ ในขั้นตอนนี้ท่านจะพบกับ หน้าบริการเด่น โดยคัดเลือกจากความนิยมในการใช้งานของประชาชน ณ จุดบริการนั้น และหมวดหมู่บริการอื่น ๆ ให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ

Step 3  เลือกปุ่มพิมพ์ที่หน้าจอ กรณีที่ต้องการเก็บข้อมูล ท่านสามารถเลือก พิมพ์ข้อมูล เพื่อพิมพ์สลิปข้อมูลที่ท่านต้องการได้ โดยสัมผัสที่ช่อง “พิมพ์” ข้อมูลที่ท่านต้องการจะถูกพิมพ์ออกมาในรูปแบบข้อมูลแบบย่อ

Step 4  รับใบบันทึกรายการ 

Step 5  ดีงบัตรออกเมื่อเลิกใช้งาน โดยระบบจะทำการยกเลิกการใช้บริการของท่าน โดยไม่มีข้อมูลตกค้างที่หน้าจอ จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่รั่วไหล หรือถูกผู้อื่นนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้