สถาบัน TDGA เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม “หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 1


4 July 2566
300

📣 สถาบัน TDGA เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม “หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 1”

(Government Data Protection Officer:GDPO#1) 🤝โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)

หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ออกแบบมาเพื่อ DPO ภาครัฐ /

ผู้บริหารงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐโดยเฉพาะ ❗️❗️

เรียนรู้เกี่ยวกับ

🔸กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

🔸บทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

🔸การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

🔸การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูล

🧑‍💻สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

✅ เน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

✅ เรียนรู้จากกรณีศึกษาของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้

✅ เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ DPO

🗓เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 ก.พ 66

🏢สถานที่อบรม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

📝รับจำนวนจำกัด ❗️❗️ (ไม่เกิน 40 คน)

🗓️ ระยะเวลาอบรม 5 วัน (30 ชม.) สัปดาห์ละ 1 วัน
🗓️ เริ่ม 23 ก.พ – 23 มี.ค 2566

🏷หลักสูตรมีค่าใช้จ่าย$$$

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3hCwYIw

📣 สถาบัน TDGA เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม “หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 1”

(Government Data Protection Officer:GDPO#1) 🤝โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)

หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ออกแบบมาเพื่อ DPO ภาครัฐ /

ผู้บริหารงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐโดยเฉพาะ ❗️❗️

เรียนรู้เกี่ยวกับ

🔸กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

🔸บทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

🔸การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

🔸การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูล

🧑‍💻สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

✅ เน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

✅ เรียนรู้จากกรณีศึกษาของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้

✅ เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ DPO

🗓เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 ก.พ 66

🏢สถานที่อบรม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

📝รับจำนวนจำกัด ❗️❗️ (ไม่เกิน 40 คน)

🗓️ ระยะเวลาอบรม 5 วัน (30 ชม.) สัปดาห์ละ 1 วัน
🗓️ เริ่ม 23 ก.พ – 23 มี.ค 2566

🏷หลักสูตรมีค่าใช้จ่าย$$$

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3hCwYIw