หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


12 May 2565
1395

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
เปิดรับสมัครหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป ขอบเขตและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย และทำความรู้จักกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น

อบรมในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
รูปแบบการอบรม : ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
วิทยากรโดย : ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม และธรรมาภิบาลข้อมูล (DI)  
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

📍สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ : https://forms.gle/52AWem1oVLLMLdBx7
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

*บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วไป / หน่วยงานท้องถิ่น  (มีค่าลงทะเบียน)*
– จำนวน 1 – 10 คน ในอัตรา 600 บาท ต่อคน
– จำนวน 10 – 20 คน ในอัตรา 540 บาท ต่อคน (ส่วนลด 10%)
– จำนวน 20 – 30 คน ในอัตรา 510 บาท ต่อคน (ส่วนลด 15%)
– จำนวน 30 คนขึ้นไป ในอัตรา 480 บาท ต่อคน (ส่วนลด 20%)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
1) 080 045 3501  นายอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ (ฮันท์) 
2) 080 045 3087  นางริญญาภัทร์ วรสิทธิ์ตระกูล (หน่อย)
3) 08 0045 3329  นางสาวทัชวรรณ โอภาสขจรเดช (บริ๊งซ์)
e-mail : tdga-g1_division@dga.or.th

เอกสารแนบ

1