ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Digital Government Summit 2022’ หรือ DG Summit 2022 ภายใต้แนวคิด ‘Digital Government in Metaverse’ จัดโดย DGA ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 25 หน่วยงาน


12 May 2565
846

วันที่ 28-29 พฤษภาคมนี้ ‼ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Digital Government Summit 2022’ หรือ DG Summit 2022 ภายใต้แนวคิด 💡 ‘Digital Government in Metaverse’ จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 25 หน่วยงาน ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ พร้อมรับชมสด 🔴 ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube : DGA Thailand ตั้งแต่เวลา 11.30-17.30 น.

ภายในงานวันที่ 28 พฤษภาคม DGA จัดทัพกูรูมาอัปเดตความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ 🎙 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายสัญชัย เตชนิมิตวัช 🎙 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโยโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล กรมการปกครอง นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข 🎙 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นายภุชพงค์ โนดไธสง 🎙 เลขาธิการ สดช. ในหัวข้อ Digital Government Platform : Digital ID (ระบบการยืนยันตัวตน) ‘ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร? หน่วยงานรัฐจะใช้อย่างไร?’ ต่อเนื่องด้วย รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย 🎙 ผู้อำนวยการ สสว. มาเล่าให้ฟังในหัวข้อ One ID One SME : ผู้ประกอบการ SME จะได้ประโยชน์อะไร?

ต่อด้วยบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีชั้นนำมาพูดคุยให้ฟังเรื่อง ‘Innovation and Technology for Government (นวัตกรรมสำหรับรัฐบาลดิจิทัล)’ โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล 🎙 รองผู้อำนวยการ DGA นายวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ 🎙 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และนายโอม ศิวะดิตถ์ 🎙 National Technology Officer บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

และในวันที่ 29 พฤษภาคม พบกับ ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม 🎙 ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง DGA มาเปิดไอเดียเรื่อง Data Driven and Metaverse ต่อเนื่องด้วย เรื่องที่อยู่ในความสนใจของโลกขณะนี้ ‘Metaverse : โลกใบใหม่ในยุคดิจิทัล’ โดยมี นายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม 🎙 นายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย (TDTA) นายโดม เจริญยศ 🎙 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ 🎙 รองประธานกรรมการ บริษัท VVR Asia นางสาวศิวลี บูรณสงคราม 🎙 หัวหน้าแผนกบริหารแบรนด์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคุณอิง ศิริกุลบดี 🎙 ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ บริษัท Facebook Thailand By Meta มาร่วมพูดคุยและมาตอบทุกคำถามที่เราอยากรู้…

และอีกไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด พบกับเสวนาในหัวข้อ ‘Activate DG metadata to empower innovation with data governance : เปิดโลกนวัตกรรมข้อมูลภาครัฐพลังใหม่ด้วย data governance’ โดย นางไอรดา เหลืองวิไล 🎙 รองผู้อำนวยการ DGA นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข 🎙 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้แทนจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมพัฒนาที่ดิน ต่อเนื่องด้วยการบรรยายในหัวข้อ ‘มั่นใจแค่ไหนกับ Cryptocurrency’ โดย นายปานเทพย์ นิลสินธพ 🎙 ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า (Chief Customer Officer) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด พร้อมเปิดมุมมองเรื่อง Digital Asset การลงทุนในยุคดิจิทัล โดย คุณจิตตินันท์ ชาติสีหราช 🎙 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด

ปิดท้ายด้วยเสวนาที่คนรุ่นใหม่ต้องเกาะติดหน้าจอกันเลย ในหัวข้อเรื่อง ‘NFT โอกาสใหม่ของศิลปินยุคดิจิทัล’ โดย ผู้แทนจาก กลต. นายสิทธิ ศรีชวาลา 🎙 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EAST NFT และนายสุมิตร สีมากุล 🎙 ศิลปิน NFT

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมชมงานที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จะได้พบกับเหล่าศิลปินที่ทุกท่านชื่นชอบมาให้ความบันเทิงพร้อมได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Digital Government in Metaverse” ที่ DGA จัดเตรียมมาให้ทุกท่านอย่างเต็มอิ่ม ห้ามพลาด‼