หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Knowledge for Digital Transformation) สำหรับบุคลากรของกระทรวงพลังงาน


15 February 2564
1124

หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 

(Digital Knowledge for Digital Transformation) 

สำหรับบุคลากรของกระทรวงพลังงาน