หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2


6 September 2563
300

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2

เอกสารแนบ

1
2

ครั้งที่ 11_Pitching Perfect

18 ครั้ง
3
4

ครั้งที่ 9_Government 4.0

14 ครั้ง
5
6

ครั้งที่ 8_TDGA_Government 4.0

13 ครั้ง
7
8
9
10
11

ครั้งที่ 3_TDGA_02_VVR-Asia

12 ครั้ง
12
13