หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2


6 กันยายน 2563
143

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2

เอกสารแนบ

1
2

ครั้งที่ 11_Pitching Perfect

1 ครั้ง
3
4

ครั้งที่ 9_Government 4.0

0 ครั้ง
5

ครั้งที่ 8_Digital Transformation

0 ครั้ง
6

ครั้งที่ 8_TDGA_Government 4.0

0 ครั้ง
7
8
9

ครั้งที่ 5_TDGA_04_Design Thinking

0 ครั้ง
10
11

ครั้งที่ 3_TDGA_02_VVR-Asia

0 ครั้ง
12
13