หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7


16 March 2563
719

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2563

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7

อบรมระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2564

สำหรับข้าราชการบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าซี 10 ขึ้นไป

เอกสารแนบ

1

ครั้งที่ 7_Digital Savvy CEO

29 ครั้ง
2
3
4
5
6

Data Governance Quick Guide_eBook v.0.5

8 ครั้ง
7
8
9
10