หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7


16 มีนาคม 2563
434

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2563

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7

อบรมระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2564

สำหรับข้าราชการบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าซี 10 ขึ้นไป

เอกสารแนบ

1

ครั้งที่ 7_Digital Savvy CEO

20 ครั้ง
2

ครั้งที่ 7_Technology and Regulation

3 ครั้ง
3
4
5
6

Data Governance Quick Guide_eBook v.0.5

4 ครั้ง
7

ครั้งที่ 3_Data Economy – Aug 2020

1 ครั้ง
8
9
10

Project_eGCEO6_TeleHealth (ตัวอย่าง)

7 ครั้ง