หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล DTP


15 พฤษภาคม 2562
1234

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล DTP

อบรมระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562

ท่านสามารถ Download เอกสารด้านล่าง

เอกสารแนบ

21

DTP_กติกา

12345 ครั้ง