หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล DTP


15 พฤษภาคม 2562
32

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล DTP

อบรมระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562

ท่านสามารถ Download เอกสารด้านล่าง

เอกสารแนบ

1
2
3

คู่มือเดินทาง DTP_edit10

0 ครั้ง
4
5
6
7
8
9

ครั้งที่ 12 ProductManagement

0 ครั้ง
10
11
12
13
14
15

ครั้งที่ 6_Designing for Transformation

1 ครั้ง
16
17
18
19
20
21

DTP_กติกา

0 ครั้ง
22