หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล DTP


15 May 2562
447

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล DTP

อบรมระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562

ท่านสามารถ Download เอกสารด้านล่าง

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ครั้งที่ 12 ProductManagement

3 ครั้ง
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DTP_กติกา

3 ครั้ง
22