โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA" สำหรับการประปานครหลวง


30 November 2561
86

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA"

สำหรับการประปานครหลวง

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. DGA_ดร.ศักดิ์_final

0 ครั้ง
11