เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานทั่วไป (Other)


6 พฤศจิกายน 2561
1234

เอกสารแนบ

1

20181030_DG Course_Part 3

12345 ครั้ง
2

20181030_DG Course_Part 2

12345 ครั้ง
3

20181031_DG Course_Part 1

12345 ครั้ง
4

DLIT400_EO

12345 ครั้ง
5

DLIT200_EO

12345 ครั้ง
6

DLIT100_EO

12345 ครั้ง