เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานทั่วไป (Other)


6 พฤศจิกายน 2561
34

เอกสารแนบ

1

20181030_DG Course_Part 3

5 ครั้ง
2

20181030_DG Course_Part 2

0 ครั้ง
3

20181031_DG Course_Part 1

0 ครั้ง
4

DLIT400_EO

0 ครั้ง
5

DLIT200_EO

0 ครั้ง
6

DLIT100_EO

1 ครั้ง