เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานทั่วไป (Other)


6 November 2561
69

เอกสารแนบ

1

20181030_DG Course_Part 3

8 ครั้ง
2

20181030_DG Course_Part 2

1 ครั้ง
3

20181031_DG Course_Part 1

3 ครั้ง
4

DLIT400_EO

1 ครั้ง
5

DLIT200_EO

1 ครั้ง
6

DLIT100_EO

3 ครั้ง