เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)


6 พฤศจิกายน 2561
1234

เอกสารแนบ

1

20181030_DG Course_Part 3

12345 ครั้ง
2

20181030_DG Course_Part 2

12345 ครั้ง
3

20181031_DG Course_Part 1

12345 ครั้ง
4

Dlit700

12345 ครั้ง
5

SMP400

12345 ครั้ง
6

SPM200_Digital Design

12345 ครั้ง