การประชุมเชิงปฏิบัติการ " การจัดทำโครงการสร้างสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture : EA)"


6 September 2561
51

การอบรมเชิงปฏิบัติการ " การจัดทำโครงการสร้างสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร

(Enterprise Architecture : EA)" 

ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ แอนด์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

***********************************************************************

เอกสารแนบ

1
2
3

2. Digital Skill_TDGApassword

1 ครั้ง