โครงการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


27 February 2562
77

โครงการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล

สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ Thailand Digital Government Academy (TDGA) ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.

วันที่ 1 – 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ

ท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสารประกอบการอบรมได้จากไฟล์ด้านล่าง

หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าวเท่านั้น

เอกสารแนบ

1

Templete Hign level

4 ครั้ง
2