ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Management รุ่นที่ 2


28 July 2561
50

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการอบรม

หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ รุ่นที่ 2

(Chief Digital Officer for Management Level)

[สามารถ download ประกาศฯ จาก PDF File ด้านล่าง]

สถานที่จัดอบรม ณ ห้องบีบี 201 ชั้น 2

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการอบรมครั้งที่ 1 (อบรมวันที่ 03.08.61) (จำนวน 2 Files)

เอกสารประกอบการอบรมครั้งที่ 2 (อบรมวันที่ 04.08.61) (จำนวน 15 Files)

เอกสารประกอบการอบรมครั้งที่ 3 (อบรมวันที่ 17.08.61) (จำนวน 3 Files)

เอกสารประกอบการอบรมครั้งที่ 5 (อบรมวันที่ 24.08.61) (จำนวน 1 Files)

เอกสารประกอบการอบรมครั้งที่ 6 (อบรมวันที่ 25.08.61) (จำนวน 1 Files)

เอกสารประกอบการอบรมครั้งที่ 7 (อบรมวันที่ 31.08.61) (จำนวน 1 Files)

เอกสารประกอบการอบรมครั้งที่ 8 (อบรมวันที่ 01.09.61) (จำนวน 1 Files)

เอกสารประกอบการอบรมครั้งที่ 10 (อบรมวันที่ 08.09.61) (จำนวน 2 Files)
 

เอกสารประกอบการอบรมครั้งที่ 11 (อบรมวันที่ 14.09.61) (จำนวน 1 Files)
 

เอกสารประกอบการอบรมครั้งที่ 12 (อบรมวันที่ 15.09.61) (จำนวน 1 Files)

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8