ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Big Data กลุ่มที่ 1


28 July 2561
64

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการอบรม

หลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data

สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

กลุ่มที่ 1

อบรมจำนวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 22, 29 สิงหาคม และวันที่ 5 กันยายน 2561

(วันแรกอบรมเต็มวัน, วันที่สอง และวันที่สาม อบรมเฉพาะครึ่งวันเช้า)

ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

[สามารถ download ประกาศฯ จาก PDF File ด้านล่าง]

Update รายละเอียดเอกสารนำส่ง ณ วันที่ 28/07/61 เวลา 13.00 น.

ขอความกรุณาให้ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

โทร Confirm เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

ที่หมายเลข 097 267 7859 (บู) หรือหมายเลข 081 079 7209 (เปิ้ล)

ภายในวันที่ 20 ส.ค.61 

หากผู้ที่มีรายชื่อประกาศไม่โทรศัพท์เพื่อยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

เอกสารแนบ

1

Group6

0 ครั้ง
2

Group5

0 ครั้ง
3

Group4

0 ครั้ง
4

Group3_

0 ครั้ง
5

Group2

0 ครั้ง
6

Group1

0 ครั้ง
7

ครั้งที่ 2_workshop for DGA

0 ครั้ง
8
9
10
11
12

big data_กำหนดการอบรม

0 ครั้ง
13