โครงการอบรมการขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Big Data และ Open Data สำหรับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


18 December 2561
52

โครงการอบรม "การขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Big Data และ Open Data"

สำหรับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ ห้องซัมเมอร์เซ็ท บอลรูม ชั้น 5

โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ

1
2