การประชุม Work Shop ยุทธศาสตร์และมาตรฐานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ วันที่ 17 ต.ค. (บ่าย)


6 October 2560
31

การจัดงานประชุม Work Shop ยุทธศาสตร์และมาตรฐานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 

วันที่ 17 ต.ค. (บ่าย)

ลงทะเบียน Click

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน