งานนิทรรศการ “e-Gov Day 2014 by EGA: e-Government for All ชีวิตยุคใหม่ ขับเคลื่อนไปกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ [เฉพาะผู้ใช้บริการ MailGoThai เท่านั้น]


6 May 2558
49

งานนิทรรศการ

“e-Gov Day 2014 by EGA: e-Government for All
ชีวิตยุคใหม่ ราชการทันสมัย ประชาชนทันสมัย ด้วยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”
[เฉพาะผู้ใช้บริการ MailGoThai เท่านั้น]

เนื้อหา
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ขอเรียนเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)” เข้าร่วมชมงานนิทรรศการ “e-Gov Day 2014 by EGA : e-Government for All ชีวิตยุคใหม่ ขับเคลื่อนไปกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน (ของมีจำนวนจำกัด) ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00น. ณ ลาน MF Paris ศูนย์การค้า Terminal 21 สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก กรุงเทพฯ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการลูกค้า (EGA Contact Center) หมายเลขโทรศัพท์    อีเมล contact@ega.or.th

รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน