งานสัมมนา “e-Gov Day 2014 by EGA: e-Government for All ชีวิตยุคใหม่ ขับเคลื่อนไปกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


6 May 2558
77

งานสัมมนา

e-Gov Day 2014 by EGA : e-Government for All
ชีวิตยุคใหม่ ขับเคลื่อนไปกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่จัดงานสัมนา: ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ กรุงเทพฯ  

เฉพาะวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.00 – 11.45 น.

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
สงวนสิทธิ์ลงทะเบียนหน่วยงานละ 1 ท่าน ในกรณีที่มีรายชื่อหน่วยงานซ้ำกัน
ทาง อีจีเอ ขอประสานงานแจ้งกลับในการปรับเปลี่ยนรายชื่อผู้ลงทะเบียนแก่หน่วยงานของท่าน

รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

เอกสารแนบ

1

Agenda e-Gov Day 2014 by EGA

4 ครั้ง