นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)
ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform)


3 December 2565
1157

เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุ้กกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบ และการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านโดยการเข้าสู่ระบบนี้ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้ สพร. ใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     1. คุกกี้คืออะไร

     คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

     2. มีการใช้คุกกี้ในลักษณะใด

     ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) มีการจัดเก็บและใช้งานคุกกี้เพื่อรวบรวม จัดเก็บและส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเชิงโต้ตอบที่หลากหลายให้กับผู้ใช้งาน ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ตามแอปพลิเคชันที่ให้บริการ ซึ่งอ้างอิงคุณสมบัติการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุด ท่านสามารถตรวจสอบลักษณะการใช้งานคุกกี้ได้จากเว็บไซต์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ https://privacy.microsoft.com/th-th/privacystatemen

     3. ประเภทของคุกกี้

     แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

     4. ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) ใช้คุกกี้อะไรบ้าง

     เพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูลการใช้งานคุกกี้ที่ถูกต้อง ท่านสามารถตรวจสอบการใช้งานคุกกี้ได้ผ่าน Application ที่ท่านใช้งานหรือสามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานคุกกี้ได้จากเว็บไซต์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ คุกกี้ที่ สพร. ใช้ แบ่งได้ดังนี้

     5. การปิดกั้นการใช้งานคุกกี้

     ท่านสามารถหยุดการใช้งานคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านได้โดยการเปิดใช้งานการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่านที่อนุญาตให้บล็อกการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยท่านสามารถดูวิธีการได้ที่  www.allaboutcookies.org ในการนี้ หากท่านใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อบล็อกคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของระบบของเราได้

     6. ติดต่อ สพร. 

      ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

      เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)        

  • สถานที่ติดต่อ: เลขที่ ๑๐๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น ๑๗ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
  • โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๒-๖๐๖๐
  • ช่องทางการติดต่อ : contact@dga.or.th

     7. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

     นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย สพร. จะมีการแจ้งนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์ workd.go.th ดังนั้น สพร. ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว