รัฐบาลดิจิทัล ประเทศไทยดีขึ้น คว้าอันดับ 3 ของอาเซียนและอันดับที่ 55 จาก 193 ประเทศทั่วโลก


3 October 2565
1107

องค์การสหประชาชาติได้เผยแพร่ ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2022 (The UN E-Government Survey 2022) โดย ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index: EGDI) ประเทศไทยคว้าอันดับที่ 55 ของโลก⇧เพิ่มขึ้น 2 อันดับ ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับสูงมาก พร้อมก้าวเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ