บริษัทที่เปิดและรองรับ Digital Transcript


2 June 2565
783
Digital Transcript ผลงานสำคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ที่ตอบโจทย์ทั้งนิสิต/นักศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ปัจจุบัน มีหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ทดสอบการใช้งานและพร้อมรับเอกสาร Digital Transcript แทนทรานสคริปต์รูปแบบกระดาษแล้วมากถึง 16 แห่ง!
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับไฟล์ Digital Transcript สามารถตรวจสอบ Digital Signature ว่าเป็นเอกสารของจริงได้ด้วยโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Adobe Acrobat Reader หรือเช็กผ่าน https://edocvalidation.digitalgov.go.th/validate ก็ได้ 
 
สำหรับหน่วยงานที่สนใจ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนให้เปิดรับเอกสารทรานสคริปต์ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) เพื่อช่วยกันลดการใช้กระดาษ และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลนี้ ไปพร้อมๆ กัน
 
👉👉Digital Transcript สะดวก เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ทั้งผู้ยื่นและผู้รับเอกสาร แถมลดการใช้กระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 🌿
 

บริษัทที่เปิดและรองรับ Digital Transcript