จะดีหรือไม่? ถ้าปรับปรุง ‘กฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา’ ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ที่เพิ่งจบการศึกษา


30 April 2564
767

จะดีหรือไม่? ถ้าปรับปรุง ‘กฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา’ ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ที่เพิ่งจบการศึกษา….

คลิกเลย >> กฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รับฟังถึง 20 พฤษภาคม 2564 นี้

 

“ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องบอกว่าเป็นใครก็ได้นะ”

  • ให้ผู้กู้ขอแปลงหนี้กับ กยศ. ได้ ทั้งก่อนและหลังมีคำพิพากษา

  • ให้นายจ้างที่ไม่ได้หักเงินเดือนลูกจ้างนำส่ง กยศ. ขอยกเว้นหรือลดค่าปรับได้หากมีเหตุจำเป็น

  • ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ กยศ. ให้มีทั้งฝ่ายนโยบายและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ให้ กยศ. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการผ่อนชำระหนี้เพื่อสร้างวินัยทางการเงินและความน่าเชื่อถือให้ผู้กู้ที่ชำระหนี้ตรงเวลา

  • ให้ กยศ. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และสถิติการจ้างงาน เพื่อให้ผู้คิดที่จะกู้พิจารณา

หรือถ้าท่านมีความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับเงินกู้ กยศ. บอกเราได้เลยที่ >>  ระบบกลางทางกฎหมาย lawtest.egov.go.th