10 คอร์สเรียนออนไลน์ยอดนิยมของ TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล


7 March 2564
2062
TDGA, Digital Skill, ทักษะดิจิทัล, e-Learning,

หลายคนเริ่มชินกับการเรียนออนไลน์กันมากขึ้นแล้ว เสาร์-อาทิตย์นี้ก็มาอัปสกิลกับ 

10 คอร์สเรียนออนไลน์ยอดนิยมของ TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 

“เรียนฟรี!! เพิ่มทักษะด้านดิจิทัลใหม่ๆ ติดตัว แถมได้ประกาศนีย์บัตร
ด้วยนะ”

คลิกเลือกเลย >> TDGA e-Learning 

 

วิธีเข้าใช้งานระบบเรียนออนไลน์ของ TDGA >> https://www.youtube.com/watch?v=Y4Zd2B-huqk

TDGA e-learning
  1. การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)

2. Digital Literacy

3. ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)

4. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government Act.)

5. ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

ทักษะดิจิทัล_e-lerning

6. เทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) เพื่อการทำงานภาครัฐ

7. การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล

8. มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard)

9. การบริหารโครงการ (Project Management)

10. แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline)