แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี : Citizen Portal Roadmap


5 March 2564
357
แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี Citizen Portal Roadmap

คนไทยจะติดต่อรัฐได้ง่ายขึ้นอย่างไร?

ค้นหาคำตอบเรื่อง ‘แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap)

และสามารถดาวน์โหลดแผนฯ ได้ที่ >> แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี