มาร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย Data.go.th เปิดข้อมูล ผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562


5 March 2564
452
open data

เปิดแล้ว! ข้อมูลผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สนใจ ข้อมูลเปิดภาครัฐเพิ่มเติมมีให้เลือกดาวน์โหลดฟรี อีกเพียบที่  data.go.th