ฟรี‼ E-Book สำหรับอัปสกิลและองค์ความรู้ปี 2021 ด้าน GovTech Foresight และ AI Government Framework


4 มีนาคม 2564
461

E-Book สำหรับอัปสกิลและองค์ความรู้ปี 2021

GovTech Foresight และ AI Government Framework

จากศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTI) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

GovTech Foresight อนาคตเทคโนโลยีสู่รัฐบาลไทย

ดาวโหลดคลิก https://dgti.dga.or.th/e-books-govtech-foresight/

AI Government Framework กรอบปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ
ดาวน์โหลดคลิก https://dgti.dga.or.th/e-books-ai-government-framework/