ฟรี‼ E-Book สำหรับอัปสกิลและองค์ความรู้ปี 2021 ด้าน GovTech Foresight และ AI Government Framework


4 March 2564
753

E-Book สำหรับอัปสกิลและองค์ความรู้ปี 2021

GovTech Foresight และ AI Government Framework

จากศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTI) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

GovTech Foresight อนาคตเทคโนโลยีสู่รัฐบาลไทย

AI Government Framework กรอบปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ
ดาวน์โหลดคลิก https://dgti.dga.or.th/e-books-ai-government-framework/