7 ถูสู้ Covid-19 คุณหลวงมาชวนล้างมือให้ถูกวิธีกัน


23 กุมภาพันธ์ 2564
1281

จะระลอกไหนก็มาสู้ด้วยกัน กับ 7 ถูสู้ COVID-19 มาๆ พวกเรามา คุณหลวงมาชวนล้างมือ ให้ถูกวิธีกัน

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<