เมื่อประเทศไทยกำลังจะมีระบบกลางทางกฎหมาย


23 February 2564
521

ดีไหม!! เมื่อประเทศไทยจะมีระบบกลางทางกฎหมาย 

แล้วประชาชนจะได้อะไรจากระบบนี้บ้างดูเลย

สามารถอ่านข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายเพิ่มเติมได้ที่เพจ Thai Law Reform Commission

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<