อัปเดตชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ data.go.th


23 February 2564
701

นักพัฒนา ไม่ควรพลาด อัปเดต!! ชุดข้อมูลเปิดที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

คลิกเลยมีให้เลือกใช้กว่า 2,770 ชุดข้อมูล >> www.data.go.th

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<

คำสำคัญ : Open data, ข้อมูลเปิดภาครัฐ