Open Data ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่างไร


23 February 2564
806

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ “data.go.th”

โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย

คลิกเลยมีให้เลือกใช้กว่า 2,770 ชุดข้อมูล >> www.data.go.th

มีข้อมูลเปิดภาครัฐให้ดึงไปลองเดฟได้ 15 หมวด เช่น เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม สาธารณสุข สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ เป็นต้น

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<