จะอยู่ที่ไหน? ก็รอรับใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์จาก BIZ Portal ได้แล้ว 10 บริการ


23 February 2564
4811

ไม่ว่างจริงๆ อะหรือ อะหรือ อะหรือว่า…

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ? ก็รอรับใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ จาก BIZ Portal ได้แล้ว 10 บริการ จาก 3 หน่วยงานรัฐ

 • กรมสรรพสามิต
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สบส.)
 • เปิดธุรกิจง้าย ง่าย แบบไม่แคร์ระยะห่าง 

 • ยื่นที่เดียว
 • แบบฟอร์มเดียว
  • เอกสารชุดเดียว

  คลิกเลยที่ >> www.bizportal.go.th

  ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว

  กรมสรรพสามิต

 • ใบอนุญาตขายสุรา
 • ใบอนุญาตขายยาสูบ
 • ใบอนุญาตขายไพ่
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

 • การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
 • การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สบส.)

 • ใบขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล (ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)
 • ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)
 • ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)
 • ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)
 • ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)
 • ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ >>  Facebook DGA Thailand <<